Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Nheko 99% 99% 1 5 1
Language code pl
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

View decrypted raw message
Wyświetl odszyfrowaną nowąe źródło wiadomośćci
12 days ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

This is a room-specific profile. The user's name and avatar may be different from their global versions.
To profil specyficzny dla tego pokoju. Nazwa użytkownika oraz awatar mogą być inne niż globalna nazwa użytkownika i globalny awatar.
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

Room User Profile
Profil Uużytkownika Pw pokoju
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

%1 (%2) removed this message at %3
Reason: %4
%1 (%2) usunął/ęła tę wiadomość ow dniu %3
Powód: %4
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

%1 (%2) removed this message at %3
%1 (%2) usunął/ęła tę wiadomość ow dniu %3
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

You failed to join %1. You can try to knock, so that others can invite you in. Do you want to do so?
You may optionally provide a reason for others to accept your knock:
Nie udało ci się dołączyć do %1. Możesz spróbować zapukać, aby inni członkowie mogli cię zaprosić. Czy chcesz to zrobić?
Możesz podać powód pukania:
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

Do you really want to knock on %1? You may optionally provide a reason for others to accept your knock:
Czy na pewno chcesz zapukać do %1? Opcjonalnie mMożesz podać powód pukania:
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

Do you really want to knock on %1? You may optionally provide a reason for others to accept your knock:
Czy na pewno chcesz zapukać do %1? MOpcjonalnie możesz podać powód, dla którego członkowie mieliby cię przyjąć pukania:
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

You failed to join %1. You can try to knock, so that others can invite you in. Do you want to do so?
You may optionally provide a reason for others to accept your knock:
Nie udało ci się dołączyć do %1. Możesz spróbować zapukać, aby inni członkowie mogli cię zaprosić. Czy chcesz to zrobić?
Możesz podać powód, dla którego członkowie mieliby cię przyjąć:
2 weeks ago
User avatar rom4nik

Translation changed

Nheko / nhekoPolish

Tag room as:
Oznacz (tag) pokój jakopokój tagiem:
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.